10 กุมภาพันธ์ 2554

Systemic Lupus Erythematosus : SLE

Systemic Lupus Erythematosus

โรคที่เกิดจากสารเชิงซ้อนในระบบภูมิคุ้มกัน ที่มีการผลิตสารประกอบเชิงซ็อนในระบบภูมิคุ้มกันโดยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ ตอบสนองของแอนติบอดีต่อแอนติเจนที่ละลายน้ำได้ กลายเป็นสารประกอบในเระบบภูมิคุ้มกันต่อมา

การตอบสนองดำเนินโดยสารประกอบเชิงซ้อนขนาดใหญ่ที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกัน ที่เรียกให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆทเริ่มมี่อยู่ในระบบ โดยการเปิดใช้งานของชิ้นส่วนที่เหลือจะประกอบกันกลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อน เหล่านี้แล้วทำลายและส่งเชื้อโรคออกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจับกับ
 1 receptor (CR1) ในเม็ดเลือดแดงซึ่ง จะประกอบด้วยสารในระบบภูมิคุ้มกันเชิงซ้อนจากตับและม้าม
ที่บริเวณระบบภูมิคุ้มกันเชิงซ้อนมีจะถูกหลั่งออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดง 

โดยเซลล์ผิว Kupffer และ phagocytes อื่น ๆ (รูปที่ 43.1) และกินผ่านทางส่วนประกอบในระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆโดยมีตัวรับ Fcอยู่ในเซลล์เยื่อบุไซน์ของตับและม้าม รวมถึงระบบการไหลเวียน เมื่อแอนติเจนออกมาซ้ำ ๆ เพื่อสานต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของสารประกอบเชิงซ้อนขนาดเล็กเหล่านี้ จะทำให้เกิดมีแนวโน้มที่จะโดนขังอยู่ในหลอดเลือดเล็ก ๆ เช่นที่บริเวณglomerulus ไตและเนื้อเยื่อ synovial ของข้อต่อ ที่พบบ่อยที่สุดโรคภูมิคุ้มกัน 

ดังที่มีการระบุไว้ใน รูปภาพ 43.2 ในเยื่อบุหัวใจอักเสบกึ่งเฉียบพลันจากแบคทีเรียที่มีอยู่ในหัวใจอยู่เป็นระยะเวลายาวนานในลิ้นของหัวใจ ทำให้เกิดการตอบสนองของแอนติบอดีต่อการแสดงตนเป็นเวลานานของ แบคทีเรียและอาจจะกลายเป็นความซับซ้อนรุนแรงและมากขึ้น จนกลายเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นกับแอนติเจนของเชื้อแบคทีเรีย

สารประกอบอิมมูโนต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกันเชิงซ้อนภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้เกิดการก่อตัวของ anti - IgG แอนติบอดีหรือปัจจัย rheumatoid สารประกอบเหล่านี้ โดนขังอยู่ใน glomeruli ของไตและทำให้เกิดการ
glomerulonephritis ในรูปแบบเหมือนกับโรคไวรัสตับอักเสบใน ตับโดยจะกลายเป็นการติดเชื้อเรื้อรังที่กระตุ้นให้เกิด การตอบสนองของแอนติบอดีและการก่อตัวของปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค rheumatoidขึ้นเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันและอาจมีการจับกับไวรัสตับอักเสบเกิดเป็นตะกอนในเวลาอากาศเย็นและจะเรียกว่า cryoglobulins 

และสาร Cryoglobulinemia Essential) เหล่านี้ยังสามารถถูกกักเก็บในส่วนของ glomeruli ของไตเช่นและในหลอดเลือดเล็ก ๆ ของผิวเส้นประสาทและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ซึ่งมันจะทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด (หลอดเลือด) โรคภูมิคุ้มกัน - ซับซ้อนที่แพร่หลายมากที่สุดคือ lupus ระบบ
erythematosus (SLE) ซึ่งเป็นตัวการก่อตัวของแอนติบอดีกับดีเอ็นเอ

ในทุกๆวันนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงจะถูกเปลี่ยนเป็น extruded จาก erythroblasts ในส่วนของไขกระดูกโดยจะเปลี่ยนเป็นเม็ดเลือดแดงขนาดโตเต็มที่ (เม็ดเลือด) เหตุการณ์นี้เองทำให้พวกมันกลายเป็นให้เป็นแหล่งอุดมของดีเอ็นเอคนที่จะทำให้การตอบสนองภูมิคุ้มกันจาก DNA และด้วยเหตุนั้นจึงทำให้เกิดเป็นการพัฒนาไปสู่โรคSLEได้มากขึ้นจากรูป 43.1 สารประกอบเชิงซ้อนในระบบภูมิคุ้มกันจะเคลียร์จากการไหลเวียนโดยจับกับ
เติมเต็มและตัวรับ Fc ที่สารประกอบเชิงซ้อนภูมิคุ้มกัน C3 และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานในซีรั่มและ
รวมเข้าไปใช้งานเสริมส่วนประกอบของC3b, C4b และ C2a จับกับ C3bเสริมตัวรับบนเซลล์เม็ดเลือดแดง,ซึ่งใช้ในการขนส่งสารประกอบเชิงซ้อนของระบบภูมิคุ้มกันที่ม้ามและตับที่ทำหน้าที่เสริมตัวรับและตัวรับ Fcที่ผูกติดกับ phagocytic เพื่อเติมเต็มเซลล์ชิ้นส่วนและส่วน Fc ของแอนติบอดีและถูกกระตุ้นโดยมันเข้าไปสร้างการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนจนมากเกินไปและพยายามทำให้เกิดการการย่อยสลายสารเหล่านั้นในระบบภูมิคุ้มกันต่อไป

ดังนั้น  แอนติเจนที่นี่คือ DNA, histones, ribosomes, และ RNP ทั้งหมดนี้อยู่ในนิวเคลียร์
มะเดื่อ 43.1 เชิงซ้อนภูมิคุ้มกันจะเคลียร์จากการไหลเวียนโดยจับกับสารทีเหลือและตัวรับ Fc ภูมิคุ้มกัน
คอมเพล็กซ์ C3 เปิดใช้งานในซีรั่มและผูกเปิดใช้งานเสริมส่วนประกอบC3b, C4b และ C2a จับกับ C3b
เสริมตัวรับบนเซลล์เม็ดเลือดแดง,ซึ่งมีหน้าที่ในการขนส่งสารเชิงซ้อนของระบบภูมิคุ้มกัน
บริเวณม้ามและตับที่เสริมตัวรับและตัวรับ Fcที่ผูกติดกับ phagocytic เพื่อเติมเต็มเซลล์ชิ้นส่วนและส่วน Fc ของแอนติบอดีและถูกกระตุ้นด้วยมันไปทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ็อนที่มากเกินไปและพยายามทำให้เกิดการย่อยสลายสารเหล่านั้น

ผลก็คือทำให้เกิดการพยายามสะสมสารประกอบเชิงซ้อนภูมิคุ้มกันในบริเวณที่เกิดกระบวนการเหล่านั้นบริเวณไขข้อที่เกิดการสร้างเม็ดเลือด บริเวณหลอดเลือดที่เกิดการขนส่ง และบริเวณไตที่มีการกรองและการไหลผ่านของเลือดเป็นจำนวนมาก คือกลายเป็นโรคไขข้อ glomerulonephritis, หลอดเลือดและ Systemic lupus erythematosus (SLE)
Systemic lupus erythematosus (SLE)  

ปัจจุบันเป็นโรคในระบบภูมิคุ้มกันซับซ้อนที่แพร่หลายมากที่สุดในประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยเหตุผลที่ในส่วนอื่นขอวโลกอาจจะวินิิจฉัยได้ไม่ครอบคลุมทำให้อาจจะไม่ทราบว่าเป็นโรคนั้น พบว่าเป็นในเพศเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้ป่วยที่มีโรคลูปัสมักจะมีแอนติบอดีกับแอนติเจนจำนวนมาก commonest
autoantibody ซึ่งพบในซีรั่ม 60% ของผู้ป่วยโรคลูปุสทั้งหมดคือการสองครั้งที่บริเวณ DNA

แอนติบอดีอื่น ๆ ที่พบบ่อยคือที่บริเวณ ribonucleoproteins ที่มีขนาดเล็ก และ Autoantibodies ที่จะถูกส่งไปที่บริเวณเซลล์เม็ดเลือดเช่นเกล็ดเลือดและเซลล์เม็ดเลือดแดงเช่นเดียวกับสารประกอบเชิงซ้อน phospholipid ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระตุ้นการทำงานของโปรตีนของระบบการแข็งตัวของเลือด (แอนติบอดี antiphospholipid),ที่มักจะพบจะร่วมกัน แต่เกิดขึ้นน้อยลง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปริมาณของ autoantibodies เหล่านี้ เช่น สารประกอบเชิงซ้อนในระบบภูมิคุ้มกันในโรคลูปัสมีขนาดเล็กและมีแนวโน้มที่จะติดกับดักหรือที่เกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อหลักในไตและสารประกอบขนาดเล็กในเนื้อเยื่อ synovial ของข้อต่อ 

ด้วยเหตุนี้glomerulonephritis และโรคข้ออักเสบจึงกลายเป็นเป็นสองอาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคลูปัสโดยสารประกอบเชิงซ็อนที่พบในระบภูมิคุ้มกันที่พบในผู้ป่วยที่มีกลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ไวยิ่งทำให้การดำเนินไปของโรค SLE ยิ่งเร็วขึ้น และอาจลามไปถึงระบบเนื้อเยื่อ

'lupus'คำเป็นภาษาละตินหมาป่าและคำนี้นำมาใช้กับอาการของโรคลูปัส,
ผื่นผีเสื้อบนใบหน้า ในศตวรรษที่ 19, การเกิดผื่นอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดแผลเป็นบนใบหน้าเรียกว่า
lupus เพราะมีการกล่าวถึงกันว่า มองดูคล้ายกับการกัดของสุนัขป่า เมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้มนุษย์สามารถแยกความแตกต่างจาก lupus erythematosus lupus vulgaris, ผื่นรอยแผลเป็นที่เกิดจากเชื้อวัณโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ

ส่วนผื่นที่เป็นเกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับแสงแดด (แสงอัลตราไวโอเลต)ตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จะเริ่มถือว่าผู้นั้นมีอาการของโรคลูปัสซึ่งเป็นผู้คนในภาคเหนือของซีกโลกระหว่างเดือนมีนาคมและกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการทะละผ่านชั้นบรรยากาศของแสงอัลตราไวโอเลตสูงสุด

ที่มา : 
1. Jonsson H, Nived O, Sturfelt G, Silman A. Estimating the incidence of systemic
lupus erythematosus in a defined population using multiple sources of retrieval.
Br J Rheumatol 1990;29:185–8.

2. Boumpas DT, Austin HA 3rd, Fessler BJ, Balow JE, Klippel JH, Lockshin MD.
Systemic lupus erythematosus: emerging concepts. Part 1: Renal, neuropsychiatric,cardiovascular, pulmonary, and hematologic disease. Ann Intern Med1995;122:940–50.

3. Boumpas DT, Fessler BJ, Austin HA 3rd, Balow JE, Klippel JH, Lockshin MD.
Systemic lupus erythematosus: emerging concepts. Part 2: Dermatologic and joint disease, the antiphospholipid antibody syndrome, pregnancy and hormonal therapy,morbidity and mortality, and pathogenesis. Ann InternMed1995;123:42–53.

4. Field MJ, Lohr KN, eds. Guidelines for clinical practice: from development to use.
Washington, DC: National Academy Press, 1992.

5. Dougados M, Betteridge N, Burmester GR, Euller-Ziegler L, Guillemin F, Hirvonen J,
et al. EULAR standardised operating procedures for the elaboration, evaluation,
dissemination, and implementation of recommendations endorsed by the EULAR
standing committees. Ann Rheum Dis 2004;63:1172–6.