20 มกราคม 2554

Drug induced lupus

Drug induced lupus  


ยาที่อาจทำให้เกิด SLE

 หรืออาจหมายถึง ยาที่ทำให้อาการของ SLE รุนแรงขึ้นก็ได้ หากผู้ป่วยมีโรค SLE ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเหล่านี้นะคะ

 • nHydralazine
 • nProcainamide
 • nIsoniazid
 • nQuinidine
 • nMethyldopamine
 • nChloropromazine
 • nSalazopyrine
 • Minocycline
 • Penicillamine  
 • Methyldopa
 • Interferon-alpha
ที่มา : American collage of rheumatology 1972-2004