7 มกราคม 2554

ยาที่ใช้ในการรักษา SLE : Ketoprofen ( Control released form)

ที่มา : ยาใหม่ในประเทศไทย  ; คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล